Sáng ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính đã chính thức khai mạc kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 14 tại Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội.

Tại Lễ khai mạc, Hội đồng thi thẩm định về giá lần thứ 14 đã công bố Quyết định 906/QĐ-BTC ngày 29/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng thi thẩm định viên về giá lần thứ 13 (2019). Theo đó, Hội đồng thi thẩm định viên về giá gồm 8 người, do ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá giữ cương vị là Chủ tịch Hội đồng thi.

Chủ tịch Hội đồng thi Thẩm định viên về giá Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc kỳ thi

Hội đồng thi cho biết, tại kỳ thi lần này, có 733 thí sinh từ ba miền Bắc – Trung – Nam về tham dự kỳ thi để trở thành thẩm định viên về giá, được Bộ Tài chính cấp thẻ Thẩm định viên. So với kỳ thi lần thứ 13 (2018) thì năm nay cao hơn 108 thí sinh.

Các thí sinh tham dự kỳ thi lần thứ XIV (2019) 

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn đã chúc mừng 733 thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi lần thứ 14 (2019). Chủ tịch Hội đồng thi cho biết, tính đến năm 2019, Bộ Tài chính đã tổ chức thành công 13 kỳ thi thẩm định viên về giá. Theo đó, đã cấp thẻ thẩm định viên về giá cho hơn 2.000 thí sinh trúng tuyển qua các kỳ thi.

Tại kỳ thi lần này, Chủ tịch Hội đồng thi hy vọng các thí sinh sẽ nghiêm túc thực hiện quy chế của Hội đồng thi để đạt được kết quả tốt nhất, đủ điều kiện được cấp thẻ thẩm định viên về giá.