Một cựu vô địch môn chạy việt dã khoe với con cháu về thời vàng son oánh liệt của mình.
– Hồi còn trẻ, ta đã chạy nước rút 50 km để cho cái thằng xúc phạm người tình của ta một bợp tai.

– Rồi sau đó ông lại chạy “nước rút” về à?

– Ta cũng không nhớ! Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, ta đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *