Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 7/2013 tăng 0,27% so với tháng 6/2013, cao hơn mức tăng chỉ số giá tháng 6/2013 (tăng 0,05%).

Chỉ số giá vàng tháng 7/2013 giảm 6,28%, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,68% so với tháng 6/2013. So với tháng 12/2012, chỉ số giá vàng giảm 20,43 %, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,53%.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2013 tăng 2,68% so với tháng 12/2012, tuy cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2012 nhưng thấp hơn mức tăng cùng kỳ một số năm trước (2004 tăng 7,72%, 2005 tăng 5,6%, 2006 tăng 4,4%, 2007 tăng 6,19%, 2008 tăng 19,78%, 2009 tăng 3,22%, 2010 tăng 4,84%, 2011 tăng 14,61% và 2012 tăng 2,22%).
So với tháng 7/2012, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2013 tăng 7,29%. Chỉ số giá tiêu dùng bảy tháng đầu năm 2013 tăng 6,81% so với so với cùng kỳ năm 2012./.