Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 10/2013 tăng 0,49% so với tháng 9/2013, tăng 5,92% so với tháng 10/2012, tăng và tăng 6,74% so với mười tháng đầu năm 2012.

CPI - tang

Tốc độ tăng chỉ số giá tháng 10/2013 đã thấp hơn mức tăng tháng 9/2013 (tăng 1,06%) và thấp hơn mức tăng cùng kỳ tháng 10/2012 (tăng 0,85%).

So với tháng 9/2013, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 10/2013 tăng tại 9/11 nhóm hàng cấp I, trong đó: nhóm tăng cao nhất là Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,86% (trong đó Lương thực tăng 0,91%, thực phẩm tăng 1,04%), tiếp đến là nhóm Giáo dục với mức tăng 0,53% (trong đó dịch vụ giáo dục tăng 0,55%), Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,50%; các nhóm còn lại tăng từ 0,10-0,35% gồm: May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,35%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,24%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,23%; Văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,14%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,12%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,10%. Ngược lại, có 02 nhóm có chỉ số giá giảm so với tháng trước là: Giao thông giảm 0,17%, Bưu chính viễn thông giảm 0,03%.

Chỉ số giá vàng tháng 10/2013 tăng 2,87%, chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,18% so với tháng 9/2013. So với tháng 12/2012, chỉ số giá vàng giảm 20,94%, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,14%.

Nguồn:  mof.gov.vn/