Triển khai dịch vụ công trực tuyến ngành Tài chính (DVCTT), tính đến ngày 31/8/2018, Cục Quản lý giá đã hoàn thành và đang triển khai 06 DVCTT mức độ 3 để thực hiện 6 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý giá tại Bộ Tài chính bao gồm: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc danh sách đăng ký giá tại Bộ Tài chính, Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá các lần tiếp theo; Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá lần đầu đối với công dân Việt Nam; Đăng ký dự thi sát hạch đối với người có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính thừa nhận; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Để thực hiện có thể truy cập tại địa chỉ website: www.mof.gov.vn/BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/Tài chính chung/lĩnh vực/Cục quản lý giá.

Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, trong đó Bộ Tài chính chủ trương đến năm 2020, toàn bộ các DVCTT của các đơn vị trong ngành đều được thực hiện ở mức độ 3,4. Thực hiện chủ trương của ngành Tài chính, hiện Cục Quản lý giá đang xây dựng lộ trình lên mức độ 4 với 02 DVCTT vào năm 2020. Đồng thời, phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính xây dựng 01 Dịch vụ trực tuyến về kê khai giá tại Bộ Tài chính.

P.Thủy