Với khung giá bán lẻ mới được duyệt, năm 2015 người tiêu dùng có thể phải trả hơn 2.900 đồng một kWh, thay vì mức cao nhất 2.420 đồng như hiện nay.

gia- dien- tang

Theo khung giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) vừa được Thủ tướng phê duyệt, giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2013- 2015 sẽ ở mức tối thiểu 1.437 đồng và tối đa 1.835 đồng một kWh, có hiệu lực từ 11/11/2013.

Giá bán điện bình quân biểu thị giá thành cho một kWh điện thương phẩm, bao gồm 4 yếu tố là giá phát điện, giá truyền tải điện, giá phân phối điện, chi phí điều hành – quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.

Theo Quyết định 24 về điều chỉnh giá bán lẻ điện, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh hàng năm khi các thông số đầu vào như giá nhiên liệu, tỷ giá, cơ cấu sản lượng điện phát biến động. Căn cứ vào báo cáo kiểm toán, Bộ Công Thương sẽ ban hành giá bán lẻ điện bình quân tương ứng từng thời kỳ.

Hiện giá bán lẻ điện bình quân là 1.508,85 đồng, cách khung giá tối đa là 326,15 đồng một kWh. Như vậy, trong tương lai giá điện bình quân có thể tăng thêm 22%.

Sau khi quyết định giá bán lẻ điện bình quân, căn cứ trên một tỷ lệ nhất định với từng bậc thang sử dụng điện, Bộ Công Thương sẽ công bố cụ thể mức giá bán lẻ điện sản xuất, điện sinh hoạt. Với tỷ lệ đang được áp dụng theo Quyết định 268, giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện cao hơn giá bán bình quân từ 0-59%. Giả sử giá điện bình quân được áp ở mức tối đa 1.835 đồng, giá bán lẻ điện sinh hoạt có thể dao động từ 1.835 đến 2.918 đồng, cao hơn mức giá hiện nay từ 323 đến 498 đồng một kWh.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân phù hợp với biến động của chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán điện, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Từ tháng 12 năm ngoái đến nay, giá điện đã tăng 2 lần, mỗi lần thêm 5%. Lần gần nhất giá tăng là 1/8/2013, lên mức bình quân 1.508,85 đồng mỗi kWh. Cuối tháng 6, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia gợi ý giá điện cả năm nay có thể tăng 10-15% nhờ điều kiện lạm phát thấp.

Nguồn:  VnExpress.net/