hoi- nghi- ava

Đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị AVA lần thứ 19

Tiếp theo Hội nghị AVA lần thứ 18 tổ chức thành công tại Việt Nam năm 2014, hội nghị Hội thẩm định viên về giá ASEAN (AVA) lần thứ 19 tại Phnom Penh (Căm pu chia) đã diễn ra từ ngày 4-7/5/2016. Chủ đề chính của Hội nghị là “Một ASEAN thống nhất, một tiêu chuẩn thẩm định giá thống nhất”. Chủ trì hội nghị là Chủ tịch của AVA, ông Kim Heng, đại diện của Hội Thẩm định viên và đại lý bất động sản Campuchia, đồng chủ trì hội nghị là bà Dewi Sri Umi, đại diện của Hội thẩm định giá Indonesia. Tham dự hội nghị có đại diện của 8 nước thành viên là Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippin, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài ra, hội nghị còn thu hút sự tham gia của một số tổ chức thẩm định quốc tế như Hội thẩm định giá Trung Quốc, Hội thẩm định giá Nhật Bản, Viện Giám định viên hoàng gia (RICS), cùng các thẩm định viên ASEAN và quốc tế.

hoi- nghi- ava1
Đại diện của 8 nước thành viên tham dự Hội nghị AVA lần thứ 19

Hội nghị đã bàn bạc và thống nhất được một số nội dung quan trọng như thông qua Tiêu chuẩn thẩm định giá của ASEAN, đồng thời thành lập Tổ công tác hoàn thiện Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp (nằm trong bộ Tiêu chuẩn thẩm định giá ASEAN) do ông Lim Lan Yuan, chủ tịch Hội thẩm định giá Singapore làm trưởng đoàn, các quốc gia thành viên (trong đó có Việt Nam) cử đại diện tham gia tổ công tác.

Về thứ tự đăng cai tổ chức Hội nghị AVA, từ năm 2020, việc phân công nước đăng cai tổ chức Hội nghị sẽ được tiến hành theo thứ tự chữ cái ABC. Năm 2020, Brunei đứng ra đăng cai, lần lượt đến năm 2027 Việt Nam sẽ là nước đăng cai Hội nghị AVA. Riêng từ năm 2017 đến năm 2019, việc đăng cai tổ chức Hội nghị vẫn được tiến hành theo quy định luân phiên truyền thống trước đây, cụ thể: Singapore sẽ đăng cai Hội nghị năm 2017, Indonesia dự kiến đăng cai Hội nghị năm 2018 và Philippin dự kiến đăng cai Hội nghị năm 2019.

Ngoài ra, hội nghị đã thông qua đề xuất từ đại diện của đoàn AVA Singapore về việc tổ chức khoá học về Thẩm định giá 02 ngày tại Singapore. Mỗi nước thành viên của AVA sẽ có 2 suất học miễn phí để tham gia khoá học. Kinh phí được trang trải bởi Quỹ của Hội thẩm định giá ASEAN và tài trợ từ Hội thẩm định giá Singapore. Nội dung khóa học dự kiến là Tiêu chuẩn thẩm định giá ASEAN và một số nội dung thẩm định giá khác.

Được thành lập từ năm 1981, qua 35 năm xây dựng và phát triển, Hội thẩm định viên về giá ASEAN đã có những bước phát triển vững vàng, thúc đẩy sự phát triển của nghề thẩm định giá tại các nước ASEAN cũng như tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin và hợp tác giữa các quốc gia thành viên. Việt Nam đã tổ chức Hội nghị AVA lần thứ 12 tại TP. Hồ Chí Minh (năm 2002), Hội nghị trù bị AVA lần thứ 16 tại Hội An (năm 2009), Hội nghị AVA lần thứ 18 tại Nha Trang. Các cuộc họp thường niên được diễn ra thường xuyên và hầu như liên tục với sự tham gia tích cực của các quốc gia thành viên.