rong các ngày từ 1-3/11/2018, tại TP.Đà Nẵng, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo Tổng kết đánh giá thi hành Luật Giá, chuyên đề về quản lý thẩm định giá. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Hội Thẩm đính giá Việt Nam, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá trên địa bàn cả nước và cán bộ, công chức thuộc các đơn vị của Cục Quản lý giá.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã thông tin tổng quan, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Luật Giá và các văn bản văn bản quy phạm pháp luật về giá và thẩm định giá đã giúp xây dựng được một hành lang pháp lý cần thiết cho sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nghề thẩm định giá, phù hợp với sự vận hành của nền kinh tế theo cơ chế thị trường, bảo đảm hoạt động thẩm định giá được thực hiện theo đúng yêu cầu của Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và từng bước hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai đã phát sinh một số vấn đề cần thiếp tục rà soát, làm rõ như: một số nội dung pháp luật về thẩm định giá có sự chồng chéo đối với một số quy định của các văn bản pháp luật chuyên ngành khác hoặc tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp thẩm định giá dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng chất lượng thẩm định giá; Trong thực tiễn hiện nay, rủi ro trong hoạt động thẩm định giá luôn có khả năng xảy ra… Để hướng tới mục tiêu hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý cho hoạt động này, Hội thảo đã đánh giá một cách toàn diện, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thẩm định giá cũng như để nhận định những vấn đề còn vướng mắc, bất cập. Trên cơ sở đó, sẽ tập trung đề xuất những giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đầy đủ, toàn diện.

Đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động thẩm định giá giai đoạn 2013-2018; Định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về thẩm định giá giai đoạn 2019 – 2025 cho thấy, tính đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá đã tương đối hoàn thiện, tuy nhiên, trong thời gian áp dụng vừa qua tiếp tục đặt ra việc phải tăng cường để nâng cao hiệu quả công tác này trong kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá; việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; vấn đề thẩm định giá nhà nước; thẩm định giá tài sản trong thi hành án dân sự; công tác kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm về thẩm định giá, việc quản lý thẩm định viên về giá hành nghề; giám sát hoạt động và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá; phạm vi thẩm định giá của nhà nước tại Trung ương và tại địa phương…

Tại Hội nghị, đại diện Sở Tài chính các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp thẩm định giá đã nêu một số vấn đề bất cập đối với các quy định hiện hành trong hoạt động thẩm định giá liên quan đến các vấn đề về cách áp dụng các phương pháp thẩm định giá; xác định các chi phí như chưa có hướng dẫn về chi phí trong cơ cấu giá thành bảo trì, bảo dưỡng, vướng mắc về xác định chi phí định mức đối với các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác… Ngoài ra là các vấn đề về cung cấp tài liệu của bên thứ 3, vướng mắc trong xác định giá đầu tư xây dựng… Cùng với đó, đại diện một số địa phương kiến nghị đối với việc xác định giá đất tại những vị trí đắc địa trên địa bàn các thành phố lớn nên có quy định cho địa phương được áp dụng quy định riêng; Đồng thời, kiến nghị có cơ chế, chế tài xử lý đối với những chứng thư không đạt chất lượng…

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, với ý kiến tại các tham luận và những phát biểu trực tiếp của các đại biểu tham dự Hội nghị, Cục Quản lý giá đánh giá cao và thống nhất các kiến nghị của các đại biểu, đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá, khắc phục những bất cập để nâng cao điều kiện thành lập doanh nghiệp, xem xét về lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp, cần phải có quy định để đảm bảo có sự tương tác về quản lý nhà nước đối với hoạt động thẩm định giá giữa các cơ quan trung ương và địa phương, giữa Cục Quản lý giá đối với các Bộ, ngành khác…, hoàn thiện hơn nữa các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *