Ngày 28/9/2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì phiên họp đánh giá kết quả thực hiện công tác điều hành giá 9 tháng đầu năm 2018, dự báo và kiến nghị công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2018 và trong năm 2019.

Theo báo cáo của Nhóm giúp việc CPI bình quân của 9 tháng đầu năm biến động theo hướng tăng dần qua các tháng từ mức 2,65% (tháng 1) tiến dần đến mức 3,01% (bình quân 5 tháng), tăng nhanh hơn trong 2 tháng tiếp theo lên mức 3,45% (bình quân 7 tháng) và tăng chậm lại trong 2 tháng gần đây, tăng 3,57% (bình quân 9 tháng). Các nguyên nhân tác động đến mặt bằng giá chủ yếu từ biến động giá thịt lợn, giá LPG tăng theo diễn biến giá thế giới; giá vật liệu xây dựng tăng trong các tháng gần đây; giá điện nước lũy tiến tăng vào mùa nắng nóng, giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng, giá một số dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng trong các tháng cao điểm du lịch…

 

Công tác quản lý, điều hành giá trong 9 tháng đầu năm đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá quan tâm và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành bám sát thực tiễn tăng tính dự báo và tính chủ động, diễn biến lạm phát của tháng 9 và 9 tháng đầu năm về cơ bản sát với kịch bản điều hành; các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động áp dụng các giải pháp như bình ổn, kiểm soát giá cả, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm chi phí của nền kinh tế…, vì vậy đã góp phần tích cực trong việc kiểm soát tốc độ tăng CPI, tạo dư địa cho việc kiểm soát lạm phát bình quân năm 2018 ở mức dưới 4% theo chỉ tiêu Quốc hội giao. Dự kiến trong 3 tháng cuối năm vẫn tiềm ẩn các yếu tố tác động đến mặt bằng giá, nhưng việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân dưới 4% theo chỉ tiêu Quốc hội giao vẫn nằm trong kiểm soát của Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Để bảo đảm thực hiện được mục tiêu đặt ra trong năm 2018, cũng như hạn chế tác động đến lạm phát bình quân của năm 2019 thì theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng việc kiểm soát mặt bằng giá các tháng cuối năm vẫn cần thực hiện một cách thận trọng, kiềm chế mức tăng theo từng tháng; các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ và chủ động trong thực hiện các giải pháp của Chính phủ đối với công tác kiểm soát lạm phát, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, điều hành giá các mặt hàng thiết yếu. Đẩy mạnh công tác theo dõi, nắm bắt diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng nông sản thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn, đường, muối… để có biện pháp cân đối cung cầu nhằm ổn định thị trường; tiếp tục điều hành giá xăng dầu trong nước theo quy định, sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá với liều lượng thích hợp, chủ động có kịch bản ứng phó nếu giá xăng dầu tăng cao. Đối với công tác đấu thầu tập trung thuốc quốc gia Bộ Y tế cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm 2019 để thực hiện với tần suất nhiều hơn và sớm thực hiện thí điểm đấu thầu tập trung đối với vật tư y tế đã được Chính phủ phê duyệt. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương chủ động đánh giá việc thực hiện lộ trình tăng giá trong năm 2018, dự kiến lộ trình tăng giá trong năm 2019, phân bổ và kiểm soát mức độ, thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục cho phù hợp.

CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *