Ngày 18/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến với Lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại 63 điểm cầu truyền hình nhằm đánh giá công tác quản lý thu NSNN năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính như: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ cùng đại diện Lãnh đạo: Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả công tác thu NSNN 9 tháng năm 2018 và đưa ra các giải pháp chống thất thu NSNN, xử lý nợ đọng thuế với mục tiêu hoàn thành vượt mức tối thiểu 3% dự toán Quốc hội giao năm 2018.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 9 tháng đầu năm 2018

Nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính là 1.319.200 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu NSNN ước đạt 962.500 tỷ đồng, bằng 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu do cơ quan Thuế quản lý đạt 785.051 tỷ đồng, bằng 73,4% so với dự toán, bằng 113,6% so với cùng kỳ. Thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 146.850 tỷ đồng, bằng 82% so với dự toán, bằng 103,2% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm cơ quan thuế đã thực hiện được 63.665 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.273,83 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.108,73 tỷ đồng; giảm lỗ là 17.781,8 tỷ đồng; tổng số tiền thuế đã đôn đốc nộp vào ngân sách là 6.400,4 tỷ đồng. Thực hiện các biện pháp đôn đốc nợ thuế, trong 9 tháng năm 2018 đã xử lý thu hồi được 25.382 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.

Các giải pháp chống thất thu của cơ quan hải quan (như thu hồi nợ thuế, thu từ công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, chống thất thu qua công tác xác định lại mã số, trị giá hàng hóa, C/O…) đạt 3.925,59 tỷ đồng. Trong đó: thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 1.150,8 tỷ đồng; từ công tác xác định trị giá tính thuế đạt 178,3 tỷ đồng; Từ công tác phân loại, xác định mã số HS đạt 399,7 tỷ; Từ công tác kiểm tra sau thông quan: số tiền là 1.812 tỷ đồng; Lực lượng kiểm soát hải quan đã phát hiện, bắt giữ 12.234 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 871,8 tỷ đồng, số thu nộp NSNN đạt 241,39 tỷ đồng; Từ công tác kiểm tra nội bộ đạt 143,4 tỷ đồng.

Đạt được kết quả nêu trên, ngoài nguyên nhân do kinh tế tăng trưởng khá, tạo nguồn tăng thu cho NSNN, ngay từ những ngày đầu năm 2018 cơ quan thuế và cơ quan hải quan các cấp đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp quản lý thu có hiệu quả trong suốt 9 tháng qua như: Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, đối thoại với doanh nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, hải quan; Hiện đại hoá, nâng cao chất lượng phương thức quản lý thuế đối với công tác quản lý thu; Minh bạch, cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan tạo thuận lợi tối đa cho NNT thực hiện pháp luật về thuế; Tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại ngay từ đầu năm; Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, giám sát nợ, đảm bảo thực hiện rà soát, xác định chính xác số nợ thuế của từng người nộp thuế hàng tháng, thực hiện phân loại các khoản nợ thuế theo từng nhóm nợ để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ xấu.

Một số giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu, chống thất thu NSNN

Nhiệm vụ thu NSNN quý IV còn rất nặng nề, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, Bộ Tài chính đã trình báo cáo Chính phủ quyết tâm triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp công tác quản lý thu, chống thất thu, mở rộng cơ sở thuế, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý thu nhất là khu vực kinh tế dân doanh, kiểm soát chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, triển khai quyết liệt các giải pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, khai thác tăng thêm nguồn thu cho NSNN, phấn đấu vượt tối thiểu 3% so với dự toán thu đã được Quốc hội giao, trong đó cần tập trung vào một số giải pháp đặc biệt là đối với những giải pháp về công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế và công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế như sau:
Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp tốt hơn với UBND các tỉnh/thành phố

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan của ngành Tài chính và các cơ quan, ban ngành của tỉnh trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2018, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN tại địa phương; chỉ đạo cơ quan thuế, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương trong công tác quản lý đăng ký kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế…

Chỉ đạo sát sao đối với đề án xử lý nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn do Cục Thuế chủ trì xây dựng.

Giao Tổng cục Thuế, các Cục Thuế

1. Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và cấp uỷ, UBND các cấp để chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2018.

2. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và triển khai mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện pháp luật về thuế, góp phần tăng thu cho NSNN.

4. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế. Trong đó: Bố trí đầy đủ lực lượng cho công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, các doanh nghiệp có phát sinh thuế nhà thầu, các hoạt động chuyển nhượng vốn… ; Tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản phải thu theo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào ngân sách nhà nước; Giao nhiệm vụ đôn đốc thu vào ngân sách số tiền thuế truy thu theo kết luận tại các biên bản thanh tra, kiểm tra cho các công chức đã tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện; Cơ quan thuế tham mưu cấp uỷ và chính quyền cùng cấp chỉ đạo cơ quan Công an và các cơ quan ban ngành triển khai thực hiện quy chế phối hợp để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế; Phối hợp với Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng; Triển khai quyết liệt công tác chống thất thu đối với doanh nghiệp NQD và hộ kinh doanh. Xây dựng nhiệm vụ kế hoạch công tác chống thất thu trong 03 tháng cuối năm 2018.

A Nam-Tong cuc truong Tong cuc Thue.jpg

Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý thu NSNN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng những tháng cuối năm 2018. Ảnh HMT

5. Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Trong đó: Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế tập trung thực hiện quyết liệt, đầy đủ các nội dung theo đúng yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 về tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng thuế; Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Bộ Tài chính, các Cục Thuế thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách về quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế, xử lý nợ thuế đảm bảo hành lang pháp lý, tính nghiêm minh của pháp luật, phục vụ tốt cho công tác xử lý thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế; Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn quản lý, đánh giá mức độ và xác định nguyên nhân tình trạng nợ đọng thuế trên từng địa bàn, lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế. Xây dựng Đề án xử lý nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn quản lý; Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các Chi cục Thuế tăng cường triển khai các biện pháp tại các quy trình nghiệp vụ về quản lý nợ thuế và cưỡng chế thu nợ thuế: Phân công, giao nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế thu nợ cụ thể đối với từng CBCC; Tăng cường kiểm tra rà soát, xác định đầy đủ số thuế nợ đọng của từng người nợ thuế; Theo dõi sát tình hình kê khai, nộp thuế của người nộp thuế để thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nộp phù hợp; Cơ quan thuế các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế. Công khai thông tin người nợ thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những đơn vị trong cơ quan thuế có thành tích tốt trong việc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý thuế, quản lý nợ thuế, kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý kịp thời đối với những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu trong việc thực thi công vụ.

Giao Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 và Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

2. Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục Hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nộp thuế. Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan, đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực: quản lý, giám sát quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu, cải cách thủ tục hành chính …

3. Tiếp tục thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn nhập khẩu thường xuyên, kết hợp với việc đánh giá tính tuân thủ của doanh nghiệp, trong đó chú trọng những doanh nghiệp khai báo giá thấp, đột biến, đã phát hiện vi phạm; Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đánh giá tình hình công tác kiểm tra trị giá, tham vấn, xác định trị giá tại đơn vị để từ đó có phương án xây dựng mô hình, bố trí lực lượng để thực hiện công tác tham vấn giá theo nội dung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC khắc phục tình trạng bỏ sót, bỏ lọt các lô hàng nghi vấn về trị giá. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện những sai sót về công tác kiểm tra giá.

4. Tăng cường công tác kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng để được áp dụng mức thuế suất thấp.

5. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch trong đó cần tập trung vào các mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp từ các thị trường có nghi vấn; hàng hóa khai giảm giá, mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu; hàng hóa khai báo thuế suất ưu đãi đặc biệt, khai thuộc đối tượng miễn thuế, hoàn thuế; hàng hóa khai sai loại hình sau đó đề nghị thanh khoản hoàn thuế.

6. Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng doanh nghiệp nợ; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thu hồi và xử lý nợ thuế đảm bảo đến 31/12/2018 đạt 100% chỉ tiêu giao theo Quyết định 866/QĐ-TCHQ ngày 23/3/2018.

7. Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp trực tiếp tác động đến nguồn thu, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, trong đó quyết liệt thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

NA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *