Thẩm định giá bất động sản: Paragon Duy Tân – Dự án Thăng Long, Hà Nội