Thẩm định giá bất động sản: Tincom 360 Giải Phóng – Dự án Thăng Long, Hà Nội