Thẩm định giá máy móc thiết bị: Tàu TB 36- Thái Bình