Thẩm định giá máy móc thiết bị: Tàu TB35 Thái Bình