thamdinhgiabatdongsan--vta

Hiện nay, theo xu hướng quốc tế các giao dịch bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình giao dịch tài sản.

Mục đích thẩm định giá bất động sản:

  • Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn ngân hàng, cầm cố, thanh lý;
  • Giao đất, cho thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời;
  • Đầu tư, góp vốn liên doanh;
  • Tư pháp;
  • Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
  • Giao đất, thuê đất, cho thuê đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời…
  • Chứng minh năng lực tài chính của tổ chức và cá nhân;
  • Bảo toàn tài sản, biến động chủ quyền tài sản;
  • Tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính;
  • Các mục đích khác.

Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới những năm qua, thị trường bất động sản phát triển nhanh, mạnh và trở thành một trong những lĩnh vực sôi động, thu hút không chỉ các nhà đầu tư trong nước mà còn là trọng tâm đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Luật Đất đai ra đời đã góp phần lành mạnh hóa thị trường bất động sản, tăng tính công khai, minh bạch trong các giao dịch cũng như trong công tác quản lý nhà nước về bất động sản. Yếu tố thị trường trong lĩnh vực bất động sản được quan tâm ngày càng nhiều như một xu thế tất yếu… Nhu cầu thẩm định giá bất động sản của xã hội theo đó được phát triển ngày càng nhiều và VTA đã trở thành địa chỉ tin cậy của khách hàng cũng như của các cơ quan quản lý Nhà nước..

>> Hồ sơ yêu cầu cho thẩm định giá bất động sản.

>> Giấy đề nghị thẩm định giá bất động sản.