thamdinhgiatridoanhnghiep--vta

Xu hướng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua là một chủ trương đúng đắn. Bên cạnh đó xu hướng mua – bán, sáp nhập, hợp nhất… là một trong những tiến trình, giải pháp các doanh nghiệp có thể thực hiện để tồn tại và phát triển  bền vững. Xác định giá trị doanh nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng, kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cho thấy bức tranh tổng quát về giá trị của một doanh nghiệp, là cơ sở quan trọng phục vụ việc đưa ra quyết định đầu tư, cổ phần hóa, mua – bán, sát nhập, hợp nhất…

Mục đích xác định giá trị doanh nghiệp:

– Cổ phần hóa;

– Mua – bán, sáp nhập, hợp nhất, liên doanh, chuyển đổi hình thức;

– Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp

– Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng;

– Chứng minh năng lực tài chính;

– Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng;

– Có những giải pháp cải tiến quản lý cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;

– Cơ sở cho các tổ chức, cá nhân và công chúng đầu tư ra quyết định đầu tư vào các loại chứng khoán do doanh nghiệp phát hành trên thị trường tài chính.

Các thẩm định viên về giá, kế toán viên, chuyên gia tài chính kinh tế – kỹ thuật của VTA có các chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng khoán, định giá và môi giới bất động sản, kĩ sư định giá xây dựng… am hiểu về tài chính, kỹ thuật và có khả năng phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ định giá, tư vấn cho doanh nghiệp tốt nhất. Sự kết hợp cùng một lúc hai chức năng xác định giá trị doanh nghiệp và thẩm định giá tài sản tại VTA làm cho khách hàng thuận lợi nhất khi lựa chọn VTA là nhà cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để CPH nói riêng và các mục đích khác nói chung.

>> Hồ sơ yêu cầu thẩm định giá trị doanh nghiệp

>> Giấy đề nghị thẩm định giá trị doanh nghiệp