BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 188/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá

đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016

____________________________

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho các doanh nghiệp sau:

1.1. Công ty CP Tư vấn Thẩm định dự án xây dựng Hà Nội

Mã số Giấy chứng nhận: 193/TĐG cấp lần đầu ngày 04/4/2016

Tên doanh nghiệp viết tắt:

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 6, E5, tổ 22, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Lô 6, E5, tổ 22, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Tư vấn Thẩm định dự án xây dựng Hà Nội:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Bùi Vũ Tài Minh 1981 Nam Ninh Bình X15.1350 28/12/2015
2 Mai Văn Chung 1980 Nam Thanh Hóa TP X15.1255 28/12/2015
3 Phạm Thị Thúy 1988 Nữ Hải Dương PP IX14.1204 20/01/2015

1.2. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Á Châu

Mã số Giấy chứng nhận: 194/TĐG cấp lần đầu ngày 04/4/2016

Tên doanh nghiệp viết tắt:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 186, phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Số 186, phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Á Châu:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Xuân Hoài 1983 Nam Nam Định TGĐ X15.1303 28/12/2015
2 Phan Thị Thúy Liên 1978 Nữ Hưng Yên TĐV VI10.389 05/10/2011
3 Lê Thị Hương Thảo 1988 Nữ Vĩnh Phúc TĐV X15.1401 28/12/2015

1.3. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đất Phương Nam

Mã số Giấy chứng nhận: 195/TĐG cấp lần đầu ngày 04/4/2016

Tên doanh nghiệp viết tắt:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 64, đường số 4, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Số 22, đường số 10, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đất Phương Nam:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Trọng Hiếu 1986 Nam TP. Hồ Chí Minh TGĐ IX14.1117 20/01/2015
2 Lê Đình Thi 1986 Nam Bình Định TĐV X15.1409 28/12/2015
3 Nguyễn Thị Thu 1961 Nữ TP. Hồ Chí Minh TĐV X15.1415 28/12/2015

1.4. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

Mã số Giấy chứng nhận: 196/TĐG cấp lần đầu ngày 04/4/2016

Tên doanh nghiệp viết tắt: GRANT THORNTON (VIETNAM) CO.,LTD

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, Tháp Quốc tế Hòa Bình, số 106, phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Tầng 18, Tháp Quốc tế Hòa Bình, số 106, phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam):

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Thị Vĩnh Hà 1976 Nữ Nghệ An PTGĐ, GĐ ĐH I05009 13/01/2009
2 Trịnh Kim Dung 1975 Nữ Thanh Hóa TĐV I05006 13/01/2009
3 Nguyễn Thị Hạnh 1980 Nữ Thanh Hóa TĐV X15.1287 28/12/2015

1.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

Mã số Giấy chứng nhận: 197/TĐG cấp lần đầu ngày 04/4/2016

Tên doanh nghiệp viết tắt: IFC CO., LTD

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Tầng 15, tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Khúc Đình Dũng 1978 Nam Bắc Ninh TGĐ X15.1260 28/12/2015
2 Phạm Tiến Dũng 1978 Nam Phú Thọ PTGĐ X15.1266 28/12/2015
3 Trịnh Thanh Hưng 1978 Nam Nghệ An CT HĐTV X15.1316 28/12/2015

2. Điều chỉnh thông tin tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2016 như sau:

2.

3.

2.1. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Trung Tín

– Thay đổi nội dung tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 028/TĐG kể từ ngày 04/4/2016, cụ thể:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Nguyễn Thị Hương Linh Thoại – số thẻ X15.1413 cấp ngày 28/12/2015, chức vụ: Giám đốc.

– Điều chỉnh chức vụ của thẩm định viên Nguyễn Quốc Tuấn – số thẻ VII11.684 ngày 27/9/2012 thành “Thẩm định viên” kể từ ngày 04/4/2016.

– Bổ sung kể từ ngày 04/4/2016 đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Trung Tín:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Thị Hương Linh Thoại 1985 Nữ Quảng Ngãi X15.1413 28/12/2015
2 Trần Văn Thuận 1985 Nam Quảng Ngãi TĐV X15.1418 28/12/2015

2.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh

Thay đổi nội dung tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 139/TĐG kể từ ngày 04/4/2016, cụ thể:

Bổ sung Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (thực hiện toàn bộ công việc thẩm định giá), địa chỉ: C2, tầng 24, tòa nhà VIMECO, lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam với 05 thẩm định viên về giá hành nghề, trong đó 02 thẩm định viên về giá hành nghề được bổ sung mới và 03 thẩm định viên về giá hành nghề được điều chuyển từ Công ty sang hành nghề tại Chi nhánh Công ty.

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
02 thẩm định viên về giá hành nghề được bổ sung mới vào Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

1 Đào Tiến Đạt 1965 Nam Hưng Yên GĐ CN X15.1270 28/12/2015
2 Hoàng Thị Bích Phượng 1988 Nữ Hưng Yên TĐV X15.1378 28/12/2015
03 thẩm định viên về giá hành nghề được điều chuyển từ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh sang hành nghề tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1983 Nữ Hải Phòng TĐV VIII13.892 10/12/2013
4 Nguyễn Thị Tuyết 1987 Nữ Nam Định TĐV VIII13.971 10/12/2013
5 Vũ Khánh Linh 1981 Nam Hà Nội TĐV IX14.1143 20/01/2015

2.3. Công ty CP Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam

Bổ sung kể từ ngày 21/3/2016 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Anh Tuấn 1975 Nam Hải Dương TĐV V09.298 01/7/2010

Kể từ ngày 21/3/2016, Công ty CP Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam đã đảm bảo đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Giá và đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định.

2.4. Công ty TNHH Thẩm định giá Tài sản Navico

  Bổ sung kể từ ngày 01/4/2016 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Tài sản Navico:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Tất Tùng 1986 Nam Nghệ An TĐV VII11.690 27/9/2012

  Kể từ ngày 01/4/2016, Công ty TNHH Thẩm định giá Tài sản Navico đã đảm bảo đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Giá và đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định.

2.5. Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư VIC

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư VIC:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Thị Thùy 1987 Nữ Hưng Yên TĐV X15.1419 28/12/2015

2.6. Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Lê Quốc Việt 1979 Nam Quảng Ngãi TĐV X15.1446 28/12/2015

2.7. Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Thế Anh 1978 Nam Hải Phòng PGĐ X15.1236 28/12/2015

  2.8. Công ty TNHH MTV Đấu giá và Thẩm định giá Bảo Tín

  Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH MTV Đấu giá và Thẩm định giá Bảo Tín:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Phan Nguyên Uyên Hạ 1988 Nữ Quảng Trị TĐV X15.1283 28/12/2015

  2.9. Công ty TNHH Thẩm định giá AAA

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá AAA:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Đào Tiến Đạt 1985 Nam Hà Nội TĐV VIII13.755 10/12/2013

  2.10. Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam

  Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Phạm Thị Hạnh 1985 Nữ Hà Nội TĐV VII11.535 27/9/2012

  2.11. Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Định giá Sơn Long

Xóa tên kể từ ngày 02/4/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Định giá Sơn Long:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Văn Don 1988 Nam Hà Nội TĐV VIII13.741 10/12/2013

  2.12. Công ty CP Tài chính VIICY Việt Nam

Xóa tên kể từ ngày 01/3/2016 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản của Công ty CP Tài chính VIICY Việt Nam:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Phan Minh Dung 1973 Nữ Hà Tĩnh TP IV06170 13/01/2009

 

 2.13. Công ty TNHH Định giá CIMEICO

– Xóa tên kể từ ngày 10/3/2016 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 của Công ty TNHH Định giá CIMEICO:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Trần Trọng Thắng 1982 Nam Thái Bình TĐV VIII13.988 10/12/2013

– Đính chính thông tin đối với Công ty TNHH Định giá CIMEICO tại Mục số 37 Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016, cụ thể:

Xóa tên đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 của Công ty TNHH Định giá CIMEICO:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Võ Đức Hạnh 1987 Nam Quảng Bình TĐV VIII13.781 10/12/2013

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

Nơi nhận:  

– Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

– Hội Thẩm định giá Việt Nam;  

– Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

– Website Cục QLG (để đăng tin);

– Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn