CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT NAM

————————————————-

Số: 3108/2016/TB-HCKT/VTA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

                        Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2016

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, nhân viên.

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm 2016, phòng  Hành chính – Kế toán thông báo kế hoạch nghỉ ngày Lễ Quốc Khánh 02/09 năm 2016 như sau:

Lễ Quốc Khánh 02/09/2016 rơi vào thứ Sáu. Vì vậy, sẽ được nghỉ làm việc từ thứ Sáu đến hết ngày Chủ Nhật (từ ngày 02/09/2016 đến hết ngày 04/09/2016).

Mọi người sẽ đi làm vào thứ hai tức là ngày 05/09/2016.

Trước khi nghỉ đề nghị mọi người trong Công ty dọn dẹp vệ sinh chung, bảo quản tài liệu, đồ đạc an toàn không để xảy ra tình trạng mất mát, cháy nổ….

Nay thông báo để toàn thể cán bộ, nhân viên công ty biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

–          Như  Kính gửi;

–          HĐTV (báo cáo);

–          Ban Giám đốc;

–          Đăng Web;

–          Lưu: HCKT.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

Phòng HCKT