BỘ TÀI CHÍNH

 

Số: 369/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá

đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính thông báo:

 1. Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho các doanh nghiệp sau:
  • Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Đông Dương

Mã số Giấy chứng nhận: 209/TĐG cấp lần đầu ngày 24/5/2016

Địa chỉ trụ sở chính: Số 316B Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Số 316B Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Đông Dương:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Lê Đặng Mỹ Trí 1979 Nam Quảng Ngãi V09.295 01/7/2010
2 Phan Trần Diệp Đoan 1979 Nữ TP.Hồ Chí Minh PGĐ 06070Đ1 13/01/2009
3 Huỳnh Thị Tuyết Vân 1983 Nữ Bình Dương TĐV X15.1445 28/12/ 2015
 • Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá BTC

Mã số Giấy chứng nhận: 210/TĐG cấp lần đầu ngày 24/5/2016

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2/32 phố Vạn Kiếp, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Số 2/32 phố Vạn Kiếp, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành  phố Hà Nội, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá BTC:

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới

tính

Quê quán Chức vụ Số thẻ

Ngày cấp

1 Nguyễn Châu Giang 1977 Nam Thái Bình TGĐ X15.1277 28/12/2015
2 Nguyễn Duy Nghĩa 1982 Nam Hà Nội TĐV VIII13.884 10/12/2013
3 Nguyễn Thị Xoan 1985 Nữ Hải Dương TĐV X15.1451 28/12/2015
 • Công ty CP Dịch vụ Mua bán và Định giá Tài sản R.U.S.T

Mã số Giấy chứng nhận: 211/TĐG cấp lần đầu ngày 01/7/2016

Tên doanh nghiệp viết tắt: T.R.U.S.T ASSETS VALUATION AND TRANSACTION SERVICES

Địa chỉ trụ sở chính: 806, Tòa nhà VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, phường 07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: 806, Tòa nhà VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, phường 07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Dịch vụ Mua bán và Định giá Tài sản T.R.U.S.T:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Hoàng Nguyễn Diệu Anh 1982 Nữ Hà Nội VIII13.711 10/12/2013
2 Vũ Cao Cần 1988 Nam Hưng Yên TP X15.1243 28/12/2015
3 Lê Đức Hải 1987 Nam Thanh Hóa TĐV X15.1286 28/12/2015
 • Công ty CP Thẩm định giá Bảo Việt

Mã số Giấy chứng nhận: 212/TĐG cấp lần đầu ngày 01/7/2016 Tên doanh nghiệp viết tắt: BAO VIET VALUE.,JSC

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 504, tòa nhà Nhật An, số 30D, phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Phòng 504, tòa nhà Nhật An, số 30D, phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá Bảo Việt:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Nguyễn Tuấn Sơn 1988 Nam Hải Phòng TGĐ X15.1395 28/12/2015
2 Lê Thị Thúy Nga 1984 Nữ Nghệ An TĐV VIII13.879 10/12/2013
3 Vũ Hồng Nhung 1988 Nữ Hải Dương TĐV X15.1369 28/12/2015
 • Công ty CP Thẩm định giá Thành Đô

Mã số Giấy chứng nhận: 213/TĐG cấp lần đầu ngày 01/7/2016 Tên doanh nghiệp viết tắt: THANH DO VALUATION., JSC

Địa chỉ trụ sở chính: Căn hộ số 30 – N7A đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Căn hộ số 30 – N7A đô thị Trung Hòa – Nhân Chính,  phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá Thành Đô:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Vũ Hồng Hải 1982 Nam Nam Định VIII13.776 10/12/2013
2 Nguyễn Bá Bùi 1989 Nam Hà Nội TĐV X15.1242 28/12/2015
3 Lê Thị Quỳnh Nga 1979 Nữ Thanh Hóa TĐV VIII13.880 10/12/2013
 • Công ty TNHH Thẩm định giá Thịnh Tín

Mã số Giấy chứng nhận: 214/TĐG cấp lần đầu ngày 01/7/2016 Tên doanh nghiệp viết tắt: THINH TIN VALUATION CO., LTD

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 701, tầng 7, số 362, phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Phòng 701, tầng 7, số 362, phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Thịnh Tín:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Dương Thị Huyền Thương 1988 Nữ Nghệ An X15.1424 28/12/2015
2 Trần Quốc Long 1989 Nam Nghệ An TĐV X15.1342 28/12/2015
3 Phạm Anh Tuấn 1987 Nam Bình Định TĐV X15.1441 28/12/2015
 • Công ty TNHH Thẩm định giá Đấu giá và Đào tạo Song Pha Mã số Giấy chứng nhận: 215/TĐG cấp lần đầu ngày 11/7/2016

Địa chỉ trụ sở chính: Số 49, đường số 22B, Khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Số 49, đường số 22B, Khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Đấu giá và Đào tạo Song Pha:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

 

Chức vụ

 

Số thẻ

 

Ngày cấp

 

1

 

Lê Huỳnh Nga

 

1983

 

Nữ

 

Vĩnh Long

CTHĐQT, TGĐ  

IX14.1161

 

20/01/2015

2 Nguyễn Đình Dũng 1987 Nam Hà Nội TĐV X15.1261 28/12/2015
3 Đỗ Như Nhật 1970 Nam Hà Nội TĐV X15.1367 28/12/2015
 1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho các doanh nghiệp sau:
 • Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín

– Thay đổi nội dung tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 040/TĐG kể từ ngày 01/7/2016, cụ thể: bổ sung chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá.

Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín

Trụ sở chi nhánh: Lô số 3 – B13 đường 10,5m khu cán bộ công chức quận Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Lô số 3 – B13 đường 10,5m khu cán bộ công chức quận Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Được thực hiện toàn bộ hoạt động thẩm định giá

Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: Phạm Đình Trường

Giới tính: Nam Sinh ngày: 05/01/1983

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Số CMND: 201747422 cấp ngày 20/12/2013

Nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Thẻ thẩm định viên về giá số: X15.1436 cấp ngày 28/12/2015

 • Bổ sung kể từ ngày 01/7/2016 đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín:
 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

 

Chức vụ

 

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Phạm Đình Trường 1983 Nam Quảng Nam GĐ CN X15.1436 28/12/2015
2 Nguyễn Tiến Huynh 1978 Nam Quảng Ngãi TĐV X15.1313 28/12/2015
 • Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt
 • Thay đổi nội dung tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 106/TĐG kể từ ngày 01/7/2016, cụ thể: bổ sung chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá.

Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt tại Quảng Ngãi

Trụ sở chi nhánh: 410 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: 410 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Số điện thoại: 0935493279

Được thực hiện toàn bộ hoạt động thẩm định giá

Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: Phan Tiến Dũng

Giới tính: Nam Sinh ngày: 05/7/1978

Chức vụ: Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Số CMND: 205286138 cấp ngày 08/7/2003

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam

Thẻ thẩm định viên về giá số: X15.1267 cấp ngày 28/12/2015.

– Điều chuyển kể từ ngày 01/7/2016 đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt sang hành nghề tại Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt tại Quảng Ngãi:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

 

Chức vụ

 

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Phan Tiến Dũng 1978 Nam Quảng Nam PGĐ, GĐ CN X15.1267 28/12/2015
 • Bổ sung kể từ ngày 01/7/2016 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt tại Quảng Ngãi:
 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Phan Thị Sao Vi 1982 Nữ TP. Hồ Chí Minh TĐV VII11.698 27/9/2012
 • Công ty TNHH Kiểm toán AFA
 • Thay đổi nội dung tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 187/TĐG kể từ ngày 01/7/2016, cụ thể: bổ sung chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá.

Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán AFA

Trụ sở chi nhánh: Số 96 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội,  Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Số 96 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Số điện thoại: 01697606666

Được thực hiện toàn bộ hoạt động thẩm định giá Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: Trần Đại Nghĩa                    Giới tính: Nam

Sinh ngày: 03/11/1981                         Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Số CMND: 017256131 cấp ngày 21/7/2012

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Thẻ thẩm định viên về giá số: X15.1359 cấp ngày 28/12/2015

– Bổ sung kể từ ngày 01/7/2016 đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán AFA:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

 

Chức vụ

 

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Trần Đại Nghĩa 1981 Nam Hưng Yên GĐ CN X15.1359 28/12/2015
2 Nguyễn Thị Thương Hà 1983 Nữ Thái Bình TĐV X15.1281 28/12/2015
 1. Điều chỉnh thông tin tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2016 như sau:
  • Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính Quê quán  

Chức vụ

 

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Nguyễn Thị Hoa 1983 Nữ Yên Bái PGĐ CN VI10.365 05/10/2011
 • Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá miền Nam

Xóa tên kể từ ngày 01/7/2016 đối với 03 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Thông tin & Thẩm định giá miền Nam và Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam tại Hà Nội:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

 

Chức vụ

 

Số thẻ

 

Ngày cấp

Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá miền Nam

 

1

 

Nguyễn Thanh Phong

 

1978

 

Nam

TP. Hồ Chí Minh  

GĐ Ban

 

V09.269

 

01/07/2010

2 Nguyễn Trương Ngọc Kim 1982 Nữ Kiên Giang PGĐ Ban IX14.1138 20/01/2015

Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam tại Hà Nội

1 Nguyễn Thanh Huyền 1982 Nữ Hà Nội TP VII11.568 27/9/2012
 • Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh

Xóa tên kể từ ngày 01/7/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Lê Thanh Duy 1980 Nam Hà Nam TĐV VIII13.743 10/12/2013
 • Công ty TNHH vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC

Xóa tên kể từ ngày 30/6/2016 đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Nguyễn Văn Quyết 1981 Nam Hà Nội TĐV VIII13.931 10/12/2013

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

Nơi nhận:

–  Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

–  Hội Thẩm định giá Việt Nam;

–  Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

 •   Website Cục QLG (để đăng tin);

–  Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn