Thông báo về việc trao Thẻ thẩm định viên về giá

kỳ thi lần thứ XIII năm 2018

Ngày 27/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2425/QĐ-BTC về việc cấp Thẻ thẩm định viên về giá cho các thí sinh có đủ điều kiện cấp thẻ tại kỳ thi thẩm định viên về giá do Hội đồng thi thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XIII năm 2018 (Bộ Tài chính) tổ chức. Đồng thời, ngày 27/12/2018, Bộ Tài chính đã ra Thông báo số 1065/TB-BTC về việc trao Thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XIII năm 2018 cho 206 thí sinh. Theo đó, Lễ trao thẻ được tổ chức tại Phòng họp 104, trụ sở Bộ Tài chính vào lúc 9h00 đến 11h30 ngày 22/01/2019.

Download tại đây:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *