Tiếp tục điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước
Ngày 29/12/2015, tại Hà Nội, Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết chương trình công tác năm 2015 và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2016”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

1

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thúy Nga cho biết, năm 2016 mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng Cục Quản lý giá đã nỗ lực phấn đấu, chủ động bám sát chủ trương điều hành kinh tế của Chính phủ, kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, trong đó trọng tâm là những định hướng điều hành giá để thực hiện mục tiêu Quốc hội đề ra góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Cụ thể, trong năm 2016, Cục Quản lý giá đã chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát. Tiếp tục điều hành giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu như: xăng dầu, điện, than, nước sạch, thuốc chữa bệnh, dịch vụ y tế, giáo dục, lúa gạo, sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, xi măng, thép, gas… theo cơ chế giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước được quy định tại Luật giá và các Luật liên quan. Đồng thời đã tăng cường công tác công khai, minh bạch trong điều hành giá các mặt hàng này, nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận, giám sát từ phía xã hội.

Bên cạnh đó, Cục cũng đã triển khai xây dựng và hoàn thành 100% đề án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá. Đặc biệt, chú trọng cơ chế quản lý giá đối với các dịch vụ chuyển đổi từ danh mục phí sang giá theo quy định tại Luật phí, lệ phí năm 2015. Theo đó, Cục đã trình Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 trong đó có quy định về thẩm quyền và hình thức định giá đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang giá quy định tại phụ lục số 2 Luật phí và Lệ phí; trình Bộ ban hành Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 trong đó có bổ sung, sửa đổi nội dung quy định cơ chế quản lý đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang thực hiện cơ chế giá. Đồng thời, chủ động xây dựng và trình Bộ Tài chính ban hành 12 Thông tư quy định giá đối với 12 nhóm hàng hóa, dịch vụ chuyển từ phí sang thực hiện theo cơ chế giá thuộc quyền định giá của Bộ Tài chính theo quy định của Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/1/2017.

Cũng trong năm 2016, Cục Quản lý giá đã xây dựng kho dữ liệu nội bộ về giá phục vụ công tác quản lý nhà nước của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục cũng như bước đầu góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về giá theo quy định về Luật Giá. Hiện nay, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá thuộc Cục vẫn đang tiến hành sàng lọc, nhập liệu vào kho dữ liệu tạm thời; đưa vào vận hành trang tin điện tử

http://trungtamquocgiagia.vn/ là đầu mối để các Sở Tài chính, các đơn vị, tổ chức liên hệ thực hiện việc kết nối dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá.
Công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá cũng được tăng cường, cụ thể, năm 2016, Cục đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 44 doanh nghiệp thẩm định giá và cấp lại Giấy cho 55 doanh nghiệp thẩm định giá; Ban hành 20 thông báo công bố, điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 cho hơn 1.000 thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá.

Công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách quản lý, điều hành giá cũng được chú trọng nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Ngoài ra, Cục Quản lý giá đã phối hợp tốt hơn với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.

2

Cục trưởng Cuc Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Năm 2017, Cục Quản lý giá sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, trong đó chú trọng hoàn thiện cơ chế quản lý và mức giá đối với các dịch vụ chuyển từ danh mục phí sang quản lý theo cơ chế giá theo quy định tại Luật phí, lệ phí năm 2015, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 và pháp luật liên quan; Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo điều hành giá để Ban Chỉ đạo điều hành giá nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ quyết định các chủ trương, định hướng quản lý, điều hành giá, biện pháp điều hành giá, bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong năm 2017; Về quản lý, điều hành một số mặt hàng như xăng dầu, giá điện, giá lúa gạo. Về giá xăng dầu, tiếp tục Phối hợp với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu trong nước theo cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản có liên quan. Thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch trong điều hành giá tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu chúc mừng và biểu dương những kết quả công tác đã đạt được của cục Quản lý giá năm 2016, như: Cục đã chủ động xây dựng trình Lãnh đạo Bộ, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177, cùng với đó là trình Bộ ban hành 12 Thông tư quy định giá đối với các nhóm dịch vụ chuyển từ phí sang thực hiện theo cơ chế giá thuộc thẩm quyền định giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công tác tham mưu, dự báo cũng được cục chủ động triển khai thực hiện tốt, góp phần tích cực trong việc điều hành giá của Chính phủ; Về công tác thông tin tuyên truyền Cục đã chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về công tác quản lý, điều hành giá. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm 2017, Cục Quản lý giá cần theo sát diễn biến thị trường giá cả, chủ động hơn nữa trong công tác dự báo và điều hành giá. Công tác quản lý giá cần tiếp tục kiên định theo cơ chế giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng như điện, than, xăng dầu, giá dịch vụ công…. Đặc biệt, cần nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định giá; hoàn thiện các tiêu chuẩn thẩm định giá với các văn bản, chế tài liên quan. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Quản lý giá cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để có thể tạo được sự đồng thuận cao của xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sắp tới.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu cũng đã trao tặng bằng khen và các danh hiệu thi đua của Bộ Trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

3

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho tập thể lãnh đạo Cục QLG

Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn thay mặt toàn thể cán bộ, công chức Cục Quản lý giá tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu và bày tỏ, Cục Quả lý giá sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

4

Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các đơn vị thuộc Cục

Cùng ngày, Cục Quản lý giá cũng đã tiến hành Đại hội cán bộ công chức năm 2016 và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc Cục
5

Các đơn vị thuộc Cục Quản lý giá ký giao ước thi đua năm 2017

Nguồn :mof.gov.vn