Với kết quả này, Ngân hàng Nhà nước cho rằng tín dụng “khả năng đạt mục tiêu 12%” mà Quốc hội đề ra. Riêng vốn cho nền kinh tế bằng VND đã tăng 10,04% so với đầu năm.

tin- dung- bang- VND

Ngân hàng Nhà nước vừa báo cáo tình hình điều hành chính sách tiền tệ trong 8 tháng đầu năm. Theo đó, đến cuối tháng 8, tín dụng đã tăng 6,45% so với cuối năm 2012, lượng tiền gửi tăng 10,49%. Riêng tín dụng bằng VND tăng 10,4%, bằng ngoại tệ giảm 11,55%. Kết quả này được Ngân hàng Nhà nước đánh giá là phù hợp với chủ trương chống đô la hóa. Dự kiến, tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm 2013 có thể đạt mốc 12% như kế hoạch.

Tổng phương tiện thanh toán đến cuối tháng 8 cũng tăng 9,16% trong khi định hướng 14-16% cho cả năm 2013.

Về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã giảm đáng kể. 75% các khoản vay hiện nay hưởng lãi suất 13% một năm, tỷ trọng này tăng mạnh khoảng 42% so với cuối năm 2012. Trong khi đó, khoảng 17% các khoản vay có lãi suất từ 13-15% một năm và chỉ 8% các món nợ phải chịu lãi suất trên 15%.

Dự kiến, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với một số ngân hàng có khả năng mở rộng tín dụng. Ngoài ra, nhà điều hành cho biết có thể cho phép các nhà băng cấp vốn bằng ngoại tệ ở một số lĩnh vực ưu tiên.

Nguồn:  VnExpress.net/