Hai ăn mày ngồi uống cafe tâm sự.
– Này, cậu nói thế nào mà người ta cho nhiều tiền thế?

– Có gì đâu, tớ xin… nghệ thuật ấy mà.

– Nói đi, cậu chỉ cho tớ với.

– Này nhé, hễ thấy ông nào bệ vệ đi với một cô gái trẻ đẹp thì giở bài: “Ấy bác, bác khỏe chứ, bác gái em đâu sao không đi cùng bác…”. Thế là có nhiều tiền ngay.

– Cao kiến, cao kiến!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *