Hỏi:
Theo quy định tại TT58/2016/TT-BTC nếu theo ý hiểu của tôi thì tất cả các hàng hóa, dịch vụ mua sắm đều phải thực hiện theo trình tự đấu thầu mua sắm. Vậy xin hỏi: Đối với việc phô tô tài liệu mỗi đợt 500 nghìn đồng, mua xăng xe ô tô đi công tác 1 triệu, mua vé máy bay đi CT…. thuê hội trường hội nghị 2 triệu …..thì có phải thực hiện quy trình đấu thầu không? Nếu phải thực hiện thì rất khó khăn cho đơn vị. Rất mong quý bộ có ý kiến. Trước đây theo TT 68 thì chỉ cần 3 báo giá là được.
(10/11/2016)

Trả lời:
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 hướng dẫn thực hiện chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; trong đó, theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 15 và khoản 2 Điều 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC, gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng thuộc trường hợp được áp dụng chỉ định thầu theo quy trình rút gọn; việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày.

Theo quy định trên, đối với việc mua vé máy bay, thuê hội trường có giá 2 triệu đồng thuộc trường hợp được thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, ngày 05/7/2016, Bộ Tài chính có công văn số 9176/BTC-HCSN gửi các Bộ, cơ quan, địa phương để phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; trong đó tại điểm 1 công văn số 9176/BTC-HCSN ngày 05/7/2016 có nêu: Đối với các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đảm bảo hoạt động thường xuyên thuộc trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu (bao gồm cả gói thầu mua sắm có giá gói thầu không quá 20 triệu đồng khi mua sắm, các cơ quan, đơn vị không phải xây dựng và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu) không thuộc phạm vi quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016: Đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi văn bản phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ theo công văn số 2536/BKHĐT-QLĐT ngày 04/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đảm bảo hoạt động thường xuyên thuộc trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu (bao gồm cả trường hợp mua sắm có giá trị nhỏ khi mua sắm, các cơ quan, đơn vị không phải xây dựng và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).