VTA là Công ty TNHH được Bộ Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công nhận là một doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực Kế toán:

VTA CAM KẾT CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP TRONG CÁC LĨNH VỰC:

– Tư vấn hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phức tạp, kiểm tra xử lý các tồn đọng trong công tác kế toán;

– Kiểm tra chứng từ , ghi sổ sách kế toán cho doanh nghiệp;

– Tư vấn lựa chọn hình thức sổ và tổ chức bộ máy kế toán;

– Tư vấn lập báo cáo tài chính;

– Tuyển chọn nhân viên kế toán và kế toán trưởng cho các doanh nghiệp;

– Tư vấn thiết lập, xây dựng phần mềm kế toán phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp;

– Cung cấp tài liệu văn bản về chế độ kế toán cho các doanh nghiệp;

– Cung cấp phần mềm kế toán và quản lý;

– Đăng ký chế độ kế toán với Bộ Tài chính;

– Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán: Hệ thống sổ sách, báo cáo, chứng từ, tài khoản kế toán phù hợp cho từng loại hình   kế toán;