Ngày 11/6/2018, tại Hải Phòng, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục Quản lý giá, các cán bộ chuyên môn của Cục và các đại biểu từ Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Quản lý giá- Bộ Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá đã khái quát một số điểm thay đổi chính tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP và Thông tư số 43/2018/TT-BTC so với các quy định trước đây tại Nghị định 26/2005/NĐ-CP và Thông tư số 55/2006/TT-BTC như bổ sung quy định về việc thành lập Hội đồng thường xuyên nhằm tạo thuận lợi cho công tác định giá thường xảy ra tại địa phương; bổ sung thẩm quyền chi tiết về việc định giá, định giá lại tại Hội đồng định giá các cấp ở địa phương và tại Trung ương.

Đồng thời, để tạo thuận lợi cho hoạt động định giá tài sản, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP cũng bổ sung thêm các quyền cơ bản cho Hội đồng định giá tài sản được quyền thuê hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuê các đơn vị tư vấn (công ty giám định, doanh nghiệp thẩm định giá) để cung cấp cho Hội đồng những tư vấn cần thiết về việc định giá, giám định trong các vụ án…; bổ sung quyền của Hội đồng định giá được bảo đảm về tài chính và thành viên Hội đồng được hưởng chế độ bồi dưỡng kinh phí.

Ngoài ra, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP còn bổ sung những điểm mới về trình tự, thủ tục định giá tài sản trong đó quy định rõ phương pháp định giá tài sản, qua đó đã khắc phục những hạn chế, vướng mắc về vấn đề này tại Nghị định số 26/2005/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Văn Truyền- Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá- Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định tại Nghị định và Thông tư

Lãnh đạo Cục Quản lý giải đáp các ý kiến của các đơn vị tham gia

Tại Hội nghị, Cục Quản lý giá và các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận việc triển khai công tác định giá đối các vấn đề về thẩm quyền, trình tự thành lập Hội đồng tại các cấp, việc định giá các loại hàng cấm, phương pháp định giá trong một số trường hợp đặc thù và một số vấn đề liên quan khác.

Toàn cảnh Hội nghị