Việc thanh lý xe cần phải được thực hiện minh bạch vì nếu để xảy ra thất thoát, mục đích giảm chi phí khoán xe công sẽ chẳng còn tác dụng.
3 xe ô tô công tại 8 Sở và Quận huyện thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô sẽ bị thành phố Hà Nội thu hồi. Theo phương án, những xe chưa hết thời gian khấu hao sẽ được điều chuyển về các đơn vị thiếu phương tiện, còn những xe đã hết khấu hao sẽ được bán thanh lý.

Theo thống kê, hiện có tới 12 xe ô tô hết khấu hao sẽ được giao cho các quận huyện thực hiện thí điểm thanh lý. Đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, những xe này đang được sử dụng chở lãnh đạo các quận huyện. Tuy nhiên, do hết thời gian khấu hao 15 năm nên phải thanh lý thông qua bán đấu giá .

Một số chuyên gia cho rằng, cần có sự minh bạch trong quá trình thẩm định giá vì nếu chất lượng xe còn lại trên 30% phải thanh lý theo dạng xe đã qua sử dụng; dưới 30% mới bán với giá sắt vụn.

Các chuyên gia tính toán, trong 6 tháng thí điểm, Hà Nội chỉ tiết kiệm được vài tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu quá trình thanh lý xe không chặt chẽ, số thất thoát cho ngân sách thành phố còn có thể gấp nhiều lần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *