Trong 3 ngày (từ ngày 19-21/8/2016), tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức thành công Kỳ thi Thẩm định viên về giá lần thứ XI, với 646 thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi năm nay, các thí sinh phải trải qua 6 môn thi là Tiếng Anh; Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá; Nguyên lý hình thành giá cả thị trường và nguyên lý căn bản về thẩm định giá; Thẩm định giá bất động sản; Thẩm định giá trị doanh nghiệp; Thẩm định giá máy, thiết bị.

Đối với những người đã dự thi kỳ thi thứ X (2015) nhưng điểm thi chưa đạt yêu cầu hoặc chưa thi hết các môn thi, được đăng ký dự thi các môn chưa thi, thi lại các môn đã thi nhưng chưa đạt yêu cầu tại kỳ thi này theo quy định.

a2

Thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh

Theo nhận xét của các thí sinh dự thi, kỳ thi được tổ chức khá nghiêm túc, chặt chẽ. Đề thi năm nay được nhiều thí sinh dự thi đánh giá là rất cơ bản và tổng hợp; đề thi các môn thẩm định giá tài sản (bất động sản, máy móc thiết bị, doanh nghiệp) chủ yếu tập trung vào các bài tập thực hành (phần lý thuyết chỉ có 2 điểm) nên những thí sinh đã có thời gian trải qua công tác thực tiễn hoặc ôn tập nghiêm túc thì sẽ làm bài tốt, còn đối với những thí sinh trông chờ vào may rủi để “quay cóp” thì rất khó có khả năng vượt qua được.

Trước đó, đã có 10 kỳ thi Thẩm định viên về giá được tổ chức thành công với 1.452 người trúng tuyển và được cấp Thẻ Thẩm định viên về giá, hơn 1.000 thẩm định viên trong số đó hiện đang hành nghề tại 210 doanh nghiệp thẩm định giá. Điều này cho thấy từ khi Pháp lệnh giá ra đời (năm 2002) sau đó là Luật giá được Quốc hội ban hành (năm 2012), nghề thẩm định giá đã được Chính phủ, Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo, phát triển toàn diện trên các mặt: hoàn thiện hành lang pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức các kỳ thi, cấp thẻ thẩm định viên về giá và quản lý thẩm định viên hành nghề. Nhờ vậy, nghề thẩm định giá đang từng bước phát triển vững chắc và có vị thế nhất định trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

Nguồn: https//www.thitruonggiacabds.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *