Ngày 16/5/2016, tại TP. Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) đã tổ chức Hội thảo “Tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luât Giá”. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá đã tham dự và chủ trì Hội thảo.

h1

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành liên quan như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng…, Lãnh đạo Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội Thẩm định giá Việt Nam cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

h2

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 (NĐ 177) sau hơn 02 năm triển khai đã cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác quản lý, điều hành giá ở Trung ương và địa phương theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, là cơ sở căn bản để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá theo thẩm quyền, góp phần giúp cho công tác quản lý và điều hành giá được thực hiện xuyên suốt và thống nhất. Bên cạnh những mặt tích cực, trong thực tế triển khai, NĐ 177 cũng đã bộc lộ những mặt hạn chế cần được khắc phục kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Mặt khác, kể từ ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13. Tại Điều 24 của Luật này quy định Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá do Nhà nước định giá; Chính phủ quy định cơ quan có thẩm quyền quyết định giá và hình thức định giá. Chính vì vậy, NĐ 177 cần sửa đổi, bổ sung với những quy định về thẩm quyền và hình thức định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá khi Luật Phí và lệ phí có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 cũng như cần có quy định về quản lý giá theo hình thức kê khai giá đối với một số sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá mà Nhà nước không định giá nhưng cần có cơ chế quản lý, điều tiết giá phù hợp nhằm đảm bảo thể chế hóa đường lối, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta, thúc đẩy xã hội hóa các dịch vụ công thông qua cơ chế quản lý giá theo lộ trình phù hợp.

h3

Ông Nguyễn Văn Truyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá trình bày những nội dung cơ bản của Dự thảo NĐ 177 sửa đổi.

Thay mặt Ban soạn thảo, ông Nguyễn Văn Truyền – Phó cục trưởng Cục Quản lý giá đã trình bày những nội dung cơ bản của Dự thảo NĐ 177 sửa đổi và nhấn mạnh các nội dung chính cần được các đại biểu tham gia ý kiến như: Thẩm quyền hướng dẫn chi tiết mặt hàng bình ổn giá (BOG); Thẩm quyền tiếp nhận và hướng dẫn thực hiện đăng ký giá; thẩm quyền, trách nhiệm, quyết định áp dụng và thực hiện biện pháp BOG; Thẩm quyền và trách nhiệm định giá của Bộ trưởng các Bộ đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của các Bộ đang được quy định tại NĐ 177 và đối với danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá quy định tại Điều 24 của Luật Phí và lệ phí năm 2015; Thẩm quyền và trách nhiệm định giá của UBND cấp tỉnh (quy định tại Khoản 4 Điều 8) đối với một số sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá, đồng thời sửa thẩm quyền định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. Ngoài ra, các vấn đề về nội dung kê khai (quy đinh tại Điều 15, Điều 16) và cơ sở dữ liệu quốc gia về giá (quy định tại Mục 2 Chương 5) cũng cần sự thống nhất về nguyên tắc trong triển khai thực hiện…

Tại Hội thảo, đa số các đại biểu thể hiện sự nhất trí cao với quy định về thẩm quyền và trách nhiệm định giá theo hướng khuyến khích các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình, ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật và có hướng dẫn đối với các nhóm hàng hoá dịch vụ có tính chất chuyên ngành… Bên cạnh đó, cũng còn một số ý kiến băn khoăn về nội dung đăng ký giá, kê khai giá và nguyên tắc phối hợp đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá…

Phát biểu kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Anh Tuấn đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc tới các đại biểu đã tham gia và đóng góp ý kiến tại Hội thảo. Ông cũng mong muốn các Bộ, ngành chức năng theo hướng phân công của Nghị định, sẽ kịp thời có các văn bản hướng dẫn để triển khai quy định Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá do Nhà nước định giá sẽ được thực hiện kịp thời vào đầu năm 2017 khi Luật Phí và lệ phí có hiệu lực./.