Ngày 28 tháng 11 năm 2015, tại Học Viện Tài Chính diễn ra lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa VTA và HVTC trong các lĩnh vực: Nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cho sinh viên chuyên nghành Thẩm định giá và Kiểm toán dưới sự chứng kiến của Ban Giám đốc HVTC và các phòng, ban các khoa trong HVTC và Ban lãnh đạo Công ty VTA.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *